Εφαρμογή Υγεία Ενέργεια Περιβάλλον Πληροφορική - E-Business Εκπαίδευση - Πολιτισμός Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αμυντική Βιομηχανία

Τύπος Καινοτομίας Καινοτομία Προϊόντος Παραγωγική Διαδικασία Πρώτης Ύλης

Τομέας Γεωργία - Κτηνοτροφία Μεταποίηση Υπηρεσίες


Επιλέξτε τον τύπο ή την κατηγορία της καινοτομίας που σας ενδιαφέρει.

Integrated Methodology for Technology Transfer and Exploitation – KINNISIS

KiNNO Consultants Ltd. - Knowledge and Innovation Intermediaries

Αγορά, Καινοτομία Προϊόντος, Παραγωγική Διαδικασία, Πρώτης Ύλης, Υπηρεσίες, Υγεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business

The services of KiNNO Consultants Ltd. offer a powerful toolkit to fulfill the needs of all players in the area of technology production, technology transfer and commercialization to exploit their research results (license out), as well as of industry players seeking to acquire and deploy new technologies.

Καινοτομικές Εφαρμογές Μαρμάρων

ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ

Καινοτομία Προϊόντος, Πρώτης Ύλης, Μεταποίηση, Περιβάλλον

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύμπλεγμα επτά (7) συναφών καινοτομιών, με κοινό παρανομαστή το μάρμαρο και τις σύγχρονες εφαρμογές του για πισίνες, μπάνια κλπ Νο1. Τυποποίηση και παραγωγή διακοσμητικών σάντουϊτς, που αποτελούνται από μάρμαρο στην ανώτερη στοιβάδα και βιομηχανικό γραντιτοπλακάκι ή πλεξιγκλάς ως υπόστρωμα. Νο2. Τυποποίηση και παραγωγή ευθύγραμμων μαρμάρινων σχαρών επικάλυψης φρεατίων περισυλλογής υδάτων περιμμετρικά κολυμβητικών δεξαμενών. Νο3. Παραγωγή μαρμάρινης σπονδυλωτής σχάρας για αντικατάσταση πλαστικής σχάρας σε κανάλια με ελεύθερο σχήμα. Νο4. Παραγωγή μαρμάρινου καναλιού χωρίς την χρήση μπετόν περιμμετρικά πισίνας. Νο5. Κατασκευή μεταλλικών οδηγών για την σκυροδέτηση κολυμβητικών δεξαμενών με σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένου σχήματος και διαστάσεων πισίνας. Νο6. Κατασκευή ειδικού εξαρτήματος από τεχνομάρμαρο για την περισσυλογή υπερχειλιζόντων υδατων περιμμετρικά της πισίνας. Νο7. Ανεξίτηλη και εις βάθος οξείδωση μαρμάρων, με στόχο την μόνιμη αλλαγή του χρώματος συνήθως από λευκό σε σπάνια χρώματα κατά παραγγελία.