Εφαρμογή Υγεία Ενέργεια Περιβάλλον Πληροφορική - E-Business Εκπαίδευση - Πολιτισμός Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αμυντική Βιομηχανία

Τύπος Καινοτομίας Καινοτομία Προϊόντος Παραγωγική Διαδικασία Πρώτης Ύλης

Τομέας Γεωργία - Κτηνοτροφία Μεταποίηση Υπηρεσίες


Επιλέξτε τον τύπο ή την κατηγορία της καινοτομίας που σας ενδιαφέρει.

Νανοσύνθετα Βιοεμπνευσμένα Υλικά για τη στερέωση των δομικών υλικών

Πολυτεχνείο Κρήτης-Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Καινοτομία Προϊόντος, Αγορά, Υπηρεσίες, Περιβάλλον, Νανοτεχνολογί

Το Si-Ox αποτελεί μία διεθνή καινοτομία τόσο στον χώρο των υλικών στέρεωσης, όσο και στον κλάδο εκείνο της επιστήμης που ασχολείται με την σύνθεση βιο-μιμητικών υλικών. Ο σχεδιασμός του υλικού βασίστηκε σε μία αντίδραση δύο σταδίων, την σύνθεση νανο-σωματιδίων οξαλικού ασβεστίου και εν συνεχεία την ενσωμάτωσή του στην πυριτική μήτρα. Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει οικολογικό χαρακτήρα στο προϊόν, αφού δεν παράγονται παραπροϊόντα, ενώ τα υπολείμματα των αντιδρώντων λειτουργούν σαν καταλύτες στο δεύτερο στάδιο της αντίδρασης. Το Si-Ox αποτελεί ένα αλκοολούχο προϊόν που χαρακτηρίζεται από χαμηλό ιξώδες, εξαφαλίζοντας μεγαλύτερη διείσδυση στο εσωτερικό του υποστρώματος, μη αλλοίωση των χρωματικών παραμέτρων του υποστρώματος μετά την κατεργασία του με το προϊόν, δεν κλείνει τους πόρους των λίθων ώστε να παρεμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών και τέλος προσδίδει στον κατεργασμένο λίθο αυξημένες μηχανικές αντοχές. Η θερμοδυναμική σταθερότητά του καθώς και η χημική συγγένεια που παρουσίαζει με πλειάδα ασβεστιτικής φύσεως υποστρώματα, αποτελούν από τα βασικότερα καινοτόμα χαρακτηριστικά του και οφείλονται στον βιο-μιμητικό του χαρακτήρα. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι απλές και ευρέως διαδεδομένες. Το πολύ χαμηλό κόστος των πρώτων υλών σε συνδυασμό με τη χρήση απλού εξοπλισμού, και την μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος, συμβάλλουν στην χαμηλή κοστολόγησή του. Η απουσία τοξικών ουσίων, κάνουν το Si-Ox φιλικό προς τον εφαρμογέα και το περιβάλλον. Τέλος, η δυνατότητα εφαρμογής του προϊόντος τόσο σε σύγχρονα κτίρια όσο σε ιστορικά μνημεία, το καθιστά προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας.

BEE TECH S.A.

Bee Tech S.A.

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Πληροφορική - E-Business

Bee Tech is the only Greek Company that is involved in ITS specifically in providing solution/s for securing Transactions for public and private company. Bee Tech delievers solutions that are based on open platforms . In specific our solutions are : -Road Tolling and Congestion Charging systems -Back end solution/s for handling transactions for Tolling and Mass Transit ticketing systems -Interoperable systems for various players (i.e. Road operators/concessions) -Transaction Handling systems and income monitoring systems

Integrated Methodology for Technology Transfer and Exploitation – KINNISIS

KiNNO Consultants Ltd. - Knowledge and Innovation Intermediaries

Αγορά, Καινοτομία Προϊόντος, Παραγωγική Διαδικασία, Πρώτης Ύλης, Υπηρεσίες, Υγεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business

The services of KiNNO Consultants Ltd. offer a powerful toolkit to fulfill the needs of all players in the area of technology production, technology transfer and commercialization to exploit their research results (license out), as well as of industry players seeking to acquire and deploy new technologies.

Advanced Design & Visualization Concepts & Services

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Υγεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business, Εκπαίδευση - Πολιτισμός

ISL Media Group employs a wide range of tools and methods for the realization of its objectives. The Group’s expertise lies in photography, cinematography, graphic design, architectural design, interaction design, 2d and 3d modeling and visualization, animation and computation techniques. By selectively applying its fields of expertise, the Media Group is able to produce three basic types of output media at variable dimensionality: static representations, animated representations and dynamic simulations.

Interactive Crowd Behavior Modeling, 3D Animation & Games Platform

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Υγεία, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business, Εκπαίδευση - Πολιτισμός, Αμυντική Βιομηχανία

The CBM is mainly used to simulate the effects of activities in areas where crowds of people are gathered, serving as a generic contingency scenarios planner, test bed and benchmarking tool as well as personnel trainer allowing trainees to visualize the results of their actions. Furthermore, the CBM is used as a foundation for games where a large number of autonomous and independent NPCs is needed.

Image-based Product Search Using Smartphones

European Centre of Excellence in Media Computing and Communication

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Πληροφορική - E-Business

Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως για ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών και ανθρώπινης ύπαρξης και άλλων υλικών δομών

KYKLOTRON LTD

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Πληροφορική - E-Business, Αμυντική Βιομηχανία

Ένα Ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής σύστημα βασισμένο σε αρχιτεκτονική πελάτη (πολλά) – εξυπηρετητή (προς ένα) που εντάσσει αριθμό συστημάτων (αισθητήρων) ανίχνευσης σε ένα μοντέρνο υπερσύστημα ελέγχου και διοίκησης με χρήση υπολογιστών, επικοινωνιών και έξυπνων αισθητήρων αναγνώρισης (C4ISR). Η σχεδίασή του στηρίζεται σε εφαρμογές εξειδικευμένων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων όπως τα φαινόμενα CASIMIR , VORTEX και NQR. Εχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω βιομηχανικά και εργαστηριακά πρωτότυπα: 1. Σύστημα Εγκαίρου Προειδοποιήσεως για ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών και ανθρώπινης ύπαρξης και άλλων υλικών δομών με την επωνυμία ‘DRAMS EWS’. Ο εντοπισμός στόχων από μεγάλες αποστάσεις πλέοων των 20 χιλιομέτρων δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο επέμβασης για εξέλειψη της απειλής πριν αυτή προσεγγίσει το στόχο της. Αποτελεί Βιομηχανικό προιόν. 2. Σύστημα ανίχνευσης/ εντοπισμού/καταγραφής σε ψηφιακή βάση δεδομένων υλικών δομών με την επωνυμία 'ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ Ε3'. Εντοπίζει από μεγάλες αποστάσεις (μεγαλύτερες των 20.000 μέτρων , ανάλογα με τη μάζα του προς εντοπισμού στόχου) την ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών, ανθρώπινης ύπαρξης, θαμμένου ανθρώπου, νερού΄. μετάλων, κενού υπό το έδαφος και πολλών άλλων υλικών δομών. Αποτελεί Βιομηχανικό προιόν. 3. Σύστημα ανίχνευσης/ εντοπισμού/καταγραφής σε ψηφιακή βάση δεδομένων υλικών δομών με την επωνυμία 'ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ Ε4 ΙNS'. Εντοπίζει από μεγάλες αποστάσεις (μεγαλύτερες των 5.000 μέτρων, ανάλογα με τη μάζα του προς εντοπισμού στόχου) την ύπαρξη εκρηκτικών υλών-πυρομαχικών-ναρκωτικών, ανθρώπινης ύπαρξης, θαμμένου ανθρώπου, νερού΄. μετάλων, κενού υπό το έδαφος και πολλών άλλων υλικών δομών. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ για να λειτουργήσει. Kατάλληλο για σταθερή εγκατάσταση (αεροδρόμια, σταθμοί τραίνων, πλοίων κλπ , φύλαξη παντοδαπών χώρων , σταρτοπέδων, στρατιωτική χρήση, αντιτρομοκρατική χρήση κλπ). Σχεδιασμένο για σταθερή εγκατάσταση σε UAV'S και DRONES. Εχει αναπτυχθεί εργαστηριακό πρότυπο του αισθητήρα εντοπισμού.

State-of-the-art Protein Docking Prediction Tool

European Centre of Excellence in Media Computing and Communication

Παραγωγική Διαδικασία, Υπηρεσίες, Υγεία

The proposed protein docking tool is able to predict the final complex, which is produced by the interaction between two proteins. More specifically, it accurately predicts the translation and rotation (pose) of one protein (ligand) with respect to another protein (receptor) in order to produce a stable complex. The tool computes the molecular surfaces of the interacting proteins and then compares these surfaces in terms of geometric complementarity. The method outperforms existing state-of-the-art approaches.

Real-time, Realistic, Kinect-based, 3D reconstruction of moving objects

European Centre of Excellence in Media Computing and Communication

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Πληροφορική - E-Business

"State-of-the-art methods that target real-time applications, address mainly the problem of synthesizing intermediate 2D views, rather than generating single complete 3D models. Creating complete and realistic 3D models in real-time requires a) either a large number of RGB cameras or expensive stereo-camera pairs or generally expensive sensing equipment and b) high computational power, i.e. a large number of host PCs or expensive computing stations. Generally, there is trade-off between accuracy and speed (or cost). With the proposed solution, a) the overall cost is low, due to low price of Kinect and the exploitation of the computational power of GPUs, b) the quality of reconstruction is adequately high, under the real-timeness demands."

Safety Foam

SAFETY FOAM

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Υγεία

Σκεύασμα ταχείας ανάπτυξης αφρώδους μεμβράνης επικάλυψης του στομίου λεκάνης τουαλέτας ,το οποίο εξαλείφει το πιτσίλισμα ούρων η και σταγονιδίων φορέων στερεών σωματιδίων, που εκτοξεύονται κατά την χρήση τουαλέτας και την πτώση του νερού απόπλυσης.

pro-ACTINA S.A.

pro-ACTINA S.A.

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Υγεία

Pro-ACTINA is the only research and development company located in Greece that specializes in the field of Custom Synthesis (from milligram up to 1 kilogram), and offers a wide range of R&D support services. We effectively leverage our staff experience, expertise and know-how to deliver solutions to Demanding Synthetic Organic Chemistry Problems supporting 'hit-to-lead' and early stage 'lead-to-drug' R&D Activities. Also, Pro-ACTINA has recently developed innovative household products upon clients’ request: 1.All-natural air-fresheners. The first Greek natural air fresheners, that does not contain solvents, propellants and preservatives. The entire product is covered by a Greek patent (GR 20120100314). 2.A non-irritant natural Liquid Laundry Detergent. It is the first laundry detergent that possesses no irritancy against skin eyes, due to its unique natural formula. This laundry detergent is free of phosphonates, phosphates, solvents and EDTA. A detergent that was developed with respect to the environment and to human. This laundry detergent gained award at the “2nd Applied Research & Innovation Competition”. Greek patent application GR201300764. In addition, pro-ACTINA participates in 5 research programs related with the development of new therapeutics, including: 1. From Targets to Leads: Innovative therapeutics for arthritis 2. PIK3CA Oncogenic Mutations in Breast and Colon Cancers: Development of Targeted Anticancer Drugs and Diagnostics 3. Development of Novel Natural Product-based Imaging Probes for Early Diagnosis and Therapeutic Application in Multi-Drug Resistant Tumors 4. Management of Resistance to Tyrosine Kinase Inhibitors with Advanced Nanosystems (FP7-IAPP) 5. Phospholipases A2 inhibitors: Developing a drug pipeline for the treatment of inflammatory neurological disorders

Αυτόματη επεξεργασία ιατρικής εικόνας (MRI, Ultrasound) για την απομόνωση βιολογικών δομών

European Centre of Excellence in Media Computing and Communication

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Υγεία

Νέα μέθοδος επεξεργασίας ιατρικών εικόνων για την αυτόματη απομόνωση βιολογικών δομών: - Εσωτερικές εγκεφαλικές δομές, σε μαγνητικές τομογραφίες (MRI), π.χ. ιππόκαμπος και αμυγδαλή. - Αδένας του προστάτη, σε υπερηχογραφικές εικόνες (ultrasound). Η νέα μέθοδος βασίζεται σε μακροχρόνια έρευνα στην πληροφορική στον τομέα της επεξεργασίας εικόνας και εκμεταλλεύεται την εμπειρία του ακτινολόγου, καταγράφοντας την με έξυπνο τρόπο. Μιμείται την ανθρώπινη αντίληψη. Γρήγορη και επαναληπτική διαδικασία: - ακριβής ογκομέτρηση, - μορφολογική ανάλυση των δομών, - ανακάλυψη συσχετίσεων με ασθένειες, - παρακολούθηση μεταβολών κατά την θεραπεία, νέα φάρμακα, - καθοδήγηση κατά την διάρκεια επεμβάσεων, βιοψία.

MultiSearch – Multimodal Search Engine

European Centre of Excellence in Media Computing and Communication

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Πληροφορική - E-Business

Αναζήτηση πολυμέσων (3Δ, εικόνες, video, ήχους) χρησιμοποιώντας σαν είσοδο οποιοδήποτε τύπο πολυμεσικού περιεχομένου.

iLike Voucher – Promotions Platform

Get Social Gr

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Πληροφορική - E-Business

Η πλατφόρμα θα διαθέτει και εργαλεία προώθησης και σε άλλα μέσα όπως Facebook ads, Google display, καθώς και θα συνδυάζεται με τεχνολογικές εφαρμογές όπως NFC σε κινητές συσκευές. Επίσης η γενικότερη προσέγγιση εστιάζεται στη γρήγορη δημιουργία, στην ύπαρξη εσωτερικών μηχανισμών (δημιουργία όρων διαγωνισμών, αυτόματη κλήρωση, αυτόματη ενημέρωση κτλ), καθώς και στη συμβατότητα με άλλα Social Networks και με το Google. Και όλα αυτά με απλό και οικονομικό τρόπο.

tradeNOW: Aυτοματοποιημένη πλατφόρμα ανταλλαγών

tradeNOW

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Πληροφορική - E-Business

Η καινοτομία της tradeNOW είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας στον πιο αρχαίο τρόπο συναλλαγής - τον αντιπραγματισμό. Η πλατφόρμα της tradeNOW είναι εύκολη και απόλυτα ασφαλής στη χρήση ενώ παράλληλα προσφέρει πολλές δυνατότητες στα μέλη της, όπως αυτόματη αντιστοίχιση, δημιουργία δικτύου ανταλλαγών, εσωτερική επικοινωνία κ.α. Με τέσσερις απλές κινήσεις, ανάρτηση - αντιστοίχιση - ανταλλαγή - αξιολόγηση, τα μέλη μας μπορούν να αποκτήσουν αυτό που θέλουν δίνοντας αυτό που δεν χρειάζονται, χωρίς κόστος. Επιπλέον, πρώτη η tradeNOW δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγών σε επίπεδο B2B, C2C αλλά και B2C. Τέλος, η πλατφόρμα υποστηρίζεται από μια εξειδικευμένη ομάδα ανταλλαγών που έχει σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της tradeNOW, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία ανταλλαγών.

Enhanced Protein Classification Based on Geometric Similarity

European Centre of Excellence in Media Computing and Communication

Παραγωγική Διαδικασία, Υπηρεσίες, Υγεία

The proposed protein classification tool is able to classify a protein based only on the geometric similarity of the protein’s 3D structure. It is based on the concept that proteins that have similar 3D structure (i.e. similar geometric shape) will also have similar functions, i.e. they will belong to the same category. The tool achieves high classification accuracy in a benchmark database of known protein structures.