Εφαρμογή Υγεία Ενέργεια Περιβάλλον Πληροφορική - E-Business Εκπαίδευση - Πολιτισμός Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αμυντική Βιομηχανία

Τύπος Καινοτομίας Καινοτομία Προϊόντος Παραγωγική Διαδικασία Πρώτης Ύλης

Τομέας Γεωργία - Κτηνοτροφία Μεταποίηση Υπηρεσίες


Επιλέξτε τον τύπο ή την κατηγορία της καινοτομίας που σας ενδιαφέρει.

ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ (DISTRIBUTIVE OSCILLATING TRANSMISSION)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ ΙΣΟΝ

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αμυντική Βιομηχανία

Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη στρατηγική σταδιακής παρουσίασης και κατοχύρωσης των βασικών Ιδεών για το Μηχανισμό αυτό και τη νέα κατηγορία Μηχανών που μέσω αυτού δημιουργείται, έχει ήδη κατατεθεί μία σειρά από Αιτήσεις για κατοχύρωση και 2 από αυτές τις Αιτήσεις που είναι ήδη δημοσιοποιημένες (WO/2007/125373 & WO/2009/040588) έχουν λάβει άριστες Εκθέσεις Έρευνας.

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL (DIESEL PISTON ROTARY ENGINE)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ ΙΣΟΝ

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αμυντική Βιομηχανία

Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη στρατηγική σταδιακής παρουσίασης και κατοχύρωσης των βασικών Ιδεών για τη νέα αυτή κατηγορία Μηχανών, έχει ήδη κατατεθεί μία σειρά από Αιτήσεις για κατοχύρωση και 2 από αυτές τις Αιτήσεις που είναι ήδη δημοσιοποιημένες (WO/2007/125373 & WO/2009/040588) έχουν λάβει άριστες Εκθέσεις Έρευνας.

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIRLING (STIRLING PISTON ROTARY ENGINE)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ ΙΣΟΝ

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αμυντική Βιομηχανία

Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη στρατηγική σταδιακής παρουσίασης και κατοχύρωσης των βασικών Ιδεών για τη νέα αυτή κατηγορία Μηχανών, έχει ήδη κατατεθεί μία σειρά από Αιτήσεις για κατοχύρωση και 2 από αυτές τις Αιτήσεις που είναι ήδη δημοσιοποιημένες (WO/2007/125373 & WO/2009/040588) έχουν λάβει άριστες Εκθέσεις Έρευνας.

Integrated Methodology for Technology Transfer and Exploitation – KINNISIS

KiNNO Consultants Ltd. - Knowledge and Innovation Intermediaries

Αγορά, Καινοτομία Προϊόντος, Παραγωγική Διαδικασία, Πρώτης Ύλης, Υπηρεσίες, Υγεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business

The services of KiNNO Consultants Ltd. offer a powerful toolkit to fulfill the needs of all players in the area of technology production, technology transfer and commercialization to exploit their research results (license out), as well as of industry players seeking to acquire and deploy new technologies.

Advanced Design & Visualization Concepts & Services

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Υγεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business, Εκπαίδευση - Πολιτισμός

ISL Media Group employs a wide range of tools and methods for the realization of its objectives. The Group’s expertise lies in photography, cinematography, graphic design, architectural design, interaction design, 2d and 3d modeling and visualization, animation and computation techniques. By selectively applying its fields of expertise, the Media Group is able to produce three basic types of output media at variable dimensionality: static representations, animated representations and dynamic simulations.

solar earheater

ivometal

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

εξυπνοσ τροποσ για εξυκονομηση ενεργιασ, προστασια του περιβαλοντοσ,μιδεν εξοδα συντηρησησ

Re – Tray

Τσαμουργκέλη Ελένη

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

Οι δύο πλευρές του κιβωτίου RE-TRAY είναι πλαστικές. Το υπόλοιπο μέρος αποτελείται από τυπωμένο και ανακυκλωμένο κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι. Έχει την αντοχή των πλαστικών κιβωτίων και την πρακτικότητα των χάρτινων. Οι πλαστικές πλευρές είναι διάτρητες και ο αερισμός των προϊόντων είναι ιδανικός. Πλένονται, απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) και των κανόνων της Ε.Ε., με ελάχιστο κόστος. Τα διαφορετικά υλικά συνδέονται μεταξύ τους στέρεα και χωρίς κόλλα ή μεταλλικούς συνδετήρες. Μειώνεται η κατανάλωση του χαρτιού σε ποσοστό έως 65% Το κιβώτιο RE-TRAY προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη.

SeismoBug – Ένας επιταχυνσιογράφος χαμηλού κόστους

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας – Διεύθυνση Έρευνας (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ)

Καινοτομία Προϊόντος, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Υγεία, Περιβάλλον, Ενέργεια

Η πρόταση καινοτομίας η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί στη μορφή πρωτότυπης ηλεκτρονικής συσκευής και συνοδευτικού λογισμικού ελέγχου, για την καταγραφή και μετεπεξεργασία σεισμικών δονήσεων (επιταχυνσιογραφήματα), περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά : - αυτόνομη καταγραφή χρονοϊστορίας επιτάχυνσης, βάσει καθιερωμένων αλγορίθμων ανίχνευσης ισχυρής εδαφικής κίνησης. - χαμηλός θόρυβος καταγραφών (< ±1.5 mg @ 80 SPS). - προσωρινή μνήμη (SRAM) για δυνατότητα προ-καταγραφής πριν την έναρξη του σεισμικού γεγονότος (pre triggering). - μόνιμη αποθήκευση καταγραφών σε μνήμη flash μεγάλης χωρητικότητας. - αυτορύθμιση της συσκευής στη θέση ηρεμίας (self-calibration). - αποθήκευση χρονικής έναρξης, διάρκειας και μέγιστων τιμών καταγραφής. - πρωτότυπο λογισμικό έλεγχου με δυνατότητες ανάκτησης και μετεπεξεργασίας αποτελεσμάτων καταγραφής, ρύθμισης των παραμέτρων της συσκευής και χειροκίνητης καταγραφής. - σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ενσύρματη ή ασύρματη Bluetooth) με το λογισμικό ελέγχου. - χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με εναλλακτική πηγή (μπαταρία) για λόγους ασφαλείας. - δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του ενσωματωμένου λογισμικού (firmware). - μικρό φυσικό μέγεθος (120 × 65 × 40 mm) και βάρος (170 gr).

Hybrid house – Υβριδικό σπίτι

Baasbuilding - Kατασκευή Kατοικιών

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

Υβριδικό σπίτι: το Φ/Β συμμετέχει στην κατανάλωση ρεύματος. Το κτίριο είναι αυτοδύναμος παραγωγός σε 60-70%

Ανεμογεννήτριες – Υδρογεννήτριες – Κυματογεννήτριες & Πλωτή – Αβύθιστη Πλατφόρμα -Χωροδικτύωμα

ATIO Group

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

Η νέα τεχνολογία για Ανεμογεννήτριες-Υδρογεννήτριες-Κυματογεννήτριες Wing-Wheel-Turbine (WWT) για αέρια και Paddle-Wheel-Turbine (PWT) για υγρά είναι περίπου σαν την παλιά φτερωτή, με την διαφορά ότι κάθε «φτερό»-Πτέρυγα της WWT-PWT είναι ένα πλαίσιο με αξονάκια που το καθένα στηρίζει ένα περιστρεφόμενο «ιστίο-πτερύγιο» (Airfoil-Hydrofoil), το οποίο χρησιμοποιόντας την ροή «που βλέπει» κάθε στιγμή, μπορεί να αλλάζει θέση ανάμεσα σε δύο σημεία για να απορροφά την μέγιστη δυνατή κινητική ενέργεια από το ρευστό, αξιοποιόντας ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ συνισταμένες δυνάμεις της ρευστοδυναμικής, Αντίσταση (Drag) ΚΑΙ Άνωση (Lift), εναλλακτικά, όπως και να κινείται το ρευστό και όσες φορές τύχει να χρειαστεί σε κάθε περιστροφή, δημιουργόντας πάντα περιστροφικές δυνάμεις στην ίδια κατεύθυνση Η αβύθιστη πλατφόρμα UNFLOP (UNsinkable FLOating Platform) βασίζεται σε χωροδικτύωμα με αρθρωτούς ή σταθερούς συνδέσμους και στεγανά μέλη, που όταν πρόκειται να λειτουργεί σε μόνιμη θέση έχουν σωληνοειδές σχήμα, ενώ όταν πρόκειται να μετακινείται συχνά έχουν κατάλληλο υδροδυναμικό σχήμα και ανάλογο προσανατολισμό. Η UNFLOP είναι πρακτικά αβύθιστη λόγω της ανεξάρτητης πλευστότητας που έχει κάθε μέλος, και για να βυθιστεί πρέπει να χάσει την πλευστότητά του πολύ μεγάλος αριθμός μελών, ενώ δεν επιρρεάζεται από κυματισμό διότι η αλλαγή άνωσης από κάθε κύμα είναι μικρή και δεν προλαβαίνει να επιδράσει στην αδράνεια του συστήματος ή εξουδετερώνεται από κάποιο άλλο αντίθετο κύμα. Η UNFLOP μπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε έκταση ή βάθος-ύψος με επιπλέον «πατώματα» αυξάνοντας την ΑΔΡΑΝΕΙΑ και την ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ του συστήματος και είναι ιδανική πλωτή υποδομή για Ανεμογεννήτριες-Υδρογεννήτριες-Κυματογεννήτριες της νέας τεχνολογίας WWT-PWT για λειτουργία στις Θάλασσες και άρμεγμα της αστείρευτης ενέργειας που διαθέτουν Άνεμος-Κύματα-Θαλάσσια Ρεύματα

Ηλιακός Οικιακός Ανελκυστήρας

MEZOLIFT

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

Η καινοτομία του είναι ότι είναι εμπορεύσιμος, έχει δηλαδή κόστος πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με τα υπάρχοντα προϊόντα ανελκυστήρων και το Φ/Β του σύστημα είναι το μικρότερο δυνατό για τις δυνατότητες που προσφέρει.