Εφαρμογή Υγεία Ενέργεια Περιβάλλον Πληροφορική - E-Business Εκπαίδευση - Πολιτισμός Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αμυντική Βιομηχανία

Τύπος Καινοτομίας Καινοτομία Προϊόντος Παραγωγική Διαδικασία Πρώτης Ύλης

Τομέας Γεωργία - Κτηνοτροφία Μεταποίηση Υπηρεσίες


Επιλέξτε τον τύπο ή την κατηγορία της καινοτομίας που σας ενδιαφέρει.

Νανοσύνθετα Βιοεμπνευσμένα Υλικά για τη στερέωση των δομικών υλικών

Πολυτεχνείο Κρήτης-Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Καινοτομία Προϊόντος, Αγορά, Υπηρεσίες, Περιβάλλον, Νανοτεχνολογί

Το Si-Ox αποτελεί μία διεθνή καινοτομία τόσο στον χώρο των υλικών στέρεωσης, όσο και στον κλάδο εκείνο της επιστήμης που ασχολείται με την σύνθεση βιο-μιμητικών υλικών. Ο σχεδιασμός του υλικού βασίστηκε σε μία αντίδραση δύο σταδίων, την σύνθεση νανο-σωματιδίων οξαλικού ασβεστίου και εν συνεχεία την ενσωμάτωσή του στην πυριτική μήτρα. Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει οικολογικό χαρακτήρα στο προϊόν, αφού δεν παράγονται παραπροϊόντα, ενώ τα υπολείμματα των αντιδρώντων λειτουργούν σαν καταλύτες στο δεύτερο στάδιο της αντίδρασης. Το Si-Ox αποτελεί ένα αλκοολούχο προϊόν που χαρακτηρίζεται από χαμηλό ιξώδες, εξαφαλίζοντας μεγαλύτερη διείσδυση στο εσωτερικό του υποστρώματος, μη αλλοίωση των χρωματικών παραμέτρων του υποστρώματος μετά την κατεργασία του με το προϊόν, δεν κλείνει τους πόρους των λίθων ώστε να παρεμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών και τέλος προσδίδει στον κατεργασμένο λίθο αυξημένες μηχανικές αντοχές. Η θερμοδυναμική σταθερότητά του καθώς και η χημική συγγένεια που παρουσίαζει με πλειάδα ασβεστιτικής φύσεως υποστρώματα, αποτελούν από τα βασικότερα καινοτόμα χαρακτηριστικά του και οφείλονται στον βιο-μιμητικό του χαρακτήρα. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι απλές και ευρέως διαδεδομένες. Το πολύ χαμηλό κόστος των πρώτων υλών σε συνδυασμό με τη χρήση απλού εξοπλισμού, και την μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος, συμβάλλουν στην χαμηλή κοστολόγησή του. Η απουσία τοξικών ουσίων, κάνουν το Si-Ox φιλικό προς τον εφαρμογέα και το περιβάλλον. Τέλος, η δυνατότητα εφαρμογής του προϊόντος τόσο σε σύγχρονα κτίρια όσο σε ιστορικά μνημεία, το καθιστά προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ (DISTRIBUTIVE OSCILLATING TRANSMISSION)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ ΙΣΟΝ

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αμυντική Βιομηχανία

Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη στρατηγική σταδιακής παρουσίασης και κατοχύρωσης των βασικών Ιδεών για το Μηχανισμό αυτό και τη νέα κατηγορία Μηχανών που μέσω αυτού δημιουργείται, έχει ήδη κατατεθεί μία σειρά από Αιτήσεις για κατοχύρωση και 2 από αυτές τις Αιτήσεις που είναι ήδη δημοσιοποιημένες (WO/2007/125373 & WO/2009/040588) έχουν λάβει άριστες Εκθέσεις Έρευνας.

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL (DIESEL PISTON ROTARY ENGINE)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ ΙΣΟΝ

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αμυντική Βιομηχανία

Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη στρατηγική σταδιακής παρουσίασης και κατοχύρωσης των βασικών Ιδεών για τη νέα αυτή κατηγορία Μηχανών, έχει ήδη κατατεθεί μία σειρά από Αιτήσεις για κατοχύρωση και 2 από αυτές τις Αιτήσεις που είναι ήδη δημοσιοποιημένες (WO/2007/125373 & WO/2009/040588) έχουν λάβει άριστες Εκθέσεις Έρευνας.

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STIRLING (STIRLING PISTON ROTARY ENGINE)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ ΙΣΟΝ

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αμυντική Βιομηχανία

Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη στρατηγική σταδιακής παρουσίασης και κατοχύρωσης των βασικών Ιδεών για τη νέα αυτή κατηγορία Μηχανών, έχει ήδη κατατεθεί μία σειρά από Αιτήσεις για κατοχύρωση και 2 από αυτές τις Αιτήσεις που είναι ήδη δημοσιοποιημένες (WO/2007/125373 & WO/2009/040588) έχουν λάβει άριστες Εκθέσεις Έρευνας.

Integrated Methodology for Technology Transfer and Exploitation – KINNISIS

KiNNO Consultants Ltd. - Knowledge and Innovation Intermediaries

Αγορά, Καινοτομία Προϊόντος, Παραγωγική Διαδικασία, Πρώτης Ύλης, Υπηρεσίες, Υγεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business

The services of KiNNO Consultants Ltd. offer a powerful toolkit to fulfill the needs of all players in the area of technology production, technology transfer and commercialization to exploit their research results (license out), as well as of industry players seeking to acquire and deploy new technologies.

Advanced Design & Visualization Concepts & Services

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Υγεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business, Εκπαίδευση - Πολιτισμός

ISL Media Group employs a wide range of tools and methods for the realization of its objectives. The Group’s expertise lies in photography, cinematography, graphic design, architectural design, interaction design, 2d and 3d modeling and visualization, animation and computation techniques. By selectively applying its fields of expertise, the Media Group is able to produce three basic types of output media at variable dimensionality: static representations, animated representations and dynamic simulations.

solar earheater

ivometal

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

εξυπνοσ τροποσ για εξυκονομηση ενεργιασ, προστασια του περιβαλοντοσ,μιδεν εξοδα συντηρησησ

mobiXeyes: Stereo Vision Technology

Mobics Ltd

Καινοτομία Προϊόντος, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business, Αμυντική Βιομηχανία

Το mobiXeyes™ χρησιμοποιεί δύο κάμερες με 1/3” CCD αισθητήρες ανάλυσης 640x480 pixels. Οι φακοί είναι μεταβλητού focal length: 5-50 mm. Έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει με 205 FPS σε πλήρη ανάλυση, ενώ για μικρότερο ROI (Region of Interest) επιτυγχάνει μεγαλύτερους ρυθμούς. Η απόσταση μεταξύ των καμερών είναι μεταβλητή (έως και 150 cm) κάτι που δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής σε πολλούς τομείς καθώς επίσης προσδίδει μεγάλη ακρίβεια (average error ±1%) στην 3D μοντελοποίηση του χώρου και στις μετρήσεις.

SenTixi: Multi-purpose sensor information fusion platform

Mobics Ltd

Καινοτομία Προϊόντος, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business

Το SenTixi™ βασίζεται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (PostgreSQL™, PostGIS™, JΒoss™ Application Server, Java ΕΕ™ , OGC Sensor Observation Service) που επιτρέπει την επεκτασιμότητα του. Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του και η εύκολη ενσωμάτωση νέων αλγορίθμων σύντηξης δίνουν τη δυνατότητα για χρήση της πλατφόρμας σε πληθώρα εφαρμογών. Η έξοδος κάποιων αλγορίθμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος σε άλλους καθιστώντας έτσι την πλατφόρμα προσαρμόσιμη ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής αλλά και παρέχοντας ακριβή αποτελέσματα σύντηξης δεδομένων και ανίχνευσης συμβάντων.

Interactive Crowd Behavior Modeling, 3D Animation & Games Platform

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Καινοτομία Προϊόντος, Υπηρεσίες, Υγεία, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business, Εκπαίδευση - Πολιτισμός, Αμυντική Βιομηχανία

The CBM is mainly used to simulate the effects of activities in areas where crowds of people are gathered, serving as a generic contingency scenarios planner, test bed and benchmarking tool as well as personnel trainer allowing trainees to visualize the results of their actions. Furthermore, the CBM is used as a foundation for games where a large number of autonomous and independent NPCs is needed.

ELECTRA-X: Enhanced Indoor Real Time Localization System with Telepresence, Telemetry and Communication capabilities

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business, Αμυντική Βιομηχανία

Easy to deploy, accurate and integrated portable solution for indoor localization, telemonitoring, telepresence, telemetry and communication in a very compact package.

i-Citi

Mobics Ltd

Καινοτομία Προϊόντος, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Περιβάλλον, Πληροφορική - E-Business, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

The i-Citi platform makes use of three basic innovations in order to provide improved facilities management: - Exploitation, in a large scale, of sensor data collected from citizen mobile devices or other infrastructure - Algorithms which aggregate the raw sensor information as well as contextual data, to provide high-level interpretations of events as well as make predictions based on historic data - Modern, engaging, high quality game-like user interfaces for end users (both mobile and Web-based) - Improved unification and increased coherence between diverse areas, at the level of both user interface and data exchange (e.g., GIS systems) - It can be interfaced with the Mobics Sentixi system, which is a general purpose sensor fusion engine.

Re – Tray

Τσαμουργκέλη Ελένη

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

Οι δύο πλευρές του κιβωτίου RE-TRAY είναι πλαστικές. Το υπόλοιπο μέρος αποτελείται από τυπωμένο και ανακυκλωμένο κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι. Έχει την αντοχή των πλαστικών κιβωτίων και την πρακτικότητα των χάρτινων. Οι πλαστικές πλευρές είναι διάτρητες και ο αερισμός των προϊόντων είναι ιδανικός. Πλένονται, απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) και των κανόνων της Ε.Ε., με ελάχιστο κόστος. Τα διαφορετικά υλικά συνδέονται μεταξύ τους στέρεα και χωρίς κόλλα ή μεταλλικούς συνδετήρες. Μειώνεται η κατανάλωση του χαρτιού σε ποσοστό έως 65% Το κιβώτιο RE-TRAY προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη.

SeismoBug – Ένας επιταχυνσιογράφος χαμηλού κόστους

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας – Διεύθυνση Έρευνας (ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ)

Καινοτομία Προϊόντος, Γεωργία - Κτηνοτροφία, Υγεία, Περιβάλλον, Ενέργεια

Η πρόταση καινοτομίας η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί στη μορφή πρωτότυπης ηλεκτρονικής συσκευής και συνοδευτικού λογισμικού ελέγχου, για την καταγραφή και μετεπεξεργασία σεισμικών δονήσεων (επιταχυνσιογραφήματα), περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά : - αυτόνομη καταγραφή χρονοϊστορίας επιτάχυνσης, βάσει καθιερωμένων αλγορίθμων ανίχνευσης ισχυρής εδαφικής κίνησης. - χαμηλός θόρυβος καταγραφών (< ±1.5 mg @ 80 SPS). - προσωρινή μνήμη (SRAM) για δυνατότητα προ-καταγραφής πριν την έναρξη του σεισμικού γεγονότος (pre triggering). - μόνιμη αποθήκευση καταγραφών σε μνήμη flash μεγάλης χωρητικότητας. - αυτορύθμιση της συσκευής στη θέση ηρεμίας (self-calibration). - αποθήκευση χρονικής έναρξης, διάρκειας και μέγιστων τιμών καταγραφής. - πρωτότυπο λογισμικό έλεγχου με δυνατότητες ανάκτησης και μετεπεξεργασίας αποτελεσμάτων καταγραφής, ρύθμισης των παραμέτρων της συσκευής και χειροκίνητης καταγραφής. - σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ενσύρματη ή ασύρματη Bluetooth) με το λογισμικό ελέγχου. - χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με εναλλακτική πηγή (μπαταρία) για λόγους ασφαλείας. - δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του ενσωματωμένου λογισμικού (firmware). - μικρό φυσικό μέγεθος (120 × 65 × 40 mm) και βάρος (170 gr).

Ξύλινο Μπουκάλι

Μηλιωτης Γεωργιος

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Υγεία, Περιβάλλον

Η καινοτομια του ειναι οτι αποτελειται απο δυο μονον κομματια ξυλου και σφραγιζει υδατοστεγως γεμιζοντας το με νερο μεσω της διογκωσης, με φυσικο δηλαδη τροπο οπως ακριβως γινεται με ενα αντοιστιχο ξυλινο βαρελι ενος λιτρου.

Καινοτομικές Εφαρμογές Μαρμάρων

ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ

Καινοτομία Προϊόντος, Πρώτης Ύλης, Μεταποίηση, Περιβάλλον

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύμπλεγμα επτά (7) συναφών καινοτομιών, με κοινό παρανομαστή το μάρμαρο και τις σύγχρονες εφαρμογές του για πισίνες, μπάνια κλπ Νο1. Τυποποίηση και παραγωγή διακοσμητικών σάντουϊτς, που αποτελούνται από μάρμαρο στην ανώτερη στοιβάδα και βιομηχανικό γραντιτοπλακάκι ή πλεξιγκλάς ως υπόστρωμα. Νο2. Τυποποίηση και παραγωγή ευθύγραμμων μαρμάρινων σχαρών επικάλυψης φρεατίων περισυλλογής υδάτων περιμμετρικά κολυμβητικών δεξαμενών. Νο3. Παραγωγή μαρμάρινης σπονδυλωτής σχάρας για αντικατάσταση πλαστικής σχάρας σε κανάλια με ελεύθερο σχήμα. Νο4. Παραγωγή μαρμάρινου καναλιού χωρίς την χρήση μπετόν περιμμετρικά πισίνας. Νο5. Κατασκευή μεταλλικών οδηγών για την σκυροδέτηση κολυμβητικών δεξαμενών με σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένου σχήματος και διαστάσεων πισίνας. Νο6. Κατασκευή ειδικού εξαρτήματος από τεχνομάρμαρο για την περισσυλογή υπερχειλιζόντων υδατων περιμμετρικά της πισίνας. Νο7. Ανεξίτηλη και εις βάθος οξείδωση μαρμάρων, με στόχο την μόνιμη αλλαγή του χρώματος συνήθως από λευκό σε σπάνια χρώματα κατά παραγγελία.

Hybrid house – Υβριδικό σπίτι

Baasbuilding - Kατασκευή Kατοικιών

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

Υβριδικό σπίτι: το Φ/Β συμμετέχει στην κατανάλωση ρεύματος. Το κτίριο είναι αυτοδύναμος παραγωγός σε 60-70%

Ανεμογεννήτριες – Υδρογεννήτριες – Κυματογεννήτριες & Πλωτή – Αβύθιστη Πλατφόρμα -Χωροδικτύωμα

ATIO Group

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

Η νέα τεχνολογία για Ανεμογεννήτριες-Υδρογεννήτριες-Κυματογεννήτριες Wing-Wheel-Turbine (WWT) για αέρια και Paddle-Wheel-Turbine (PWT) για υγρά είναι περίπου σαν την παλιά φτερωτή, με την διαφορά ότι κάθε «φτερό»-Πτέρυγα της WWT-PWT είναι ένα πλαίσιο με αξονάκια που το καθένα στηρίζει ένα περιστρεφόμενο «ιστίο-πτερύγιο» (Airfoil-Hydrofoil), το οποίο χρησιμοποιόντας την ροή «που βλέπει» κάθε στιγμή, μπορεί να αλλάζει θέση ανάμεσα σε δύο σημεία για να απορροφά την μέγιστη δυνατή κινητική ενέργεια από το ρευστό, αξιοποιόντας ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ συνισταμένες δυνάμεις της ρευστοδυναμικής, Αντίσταση (Drag) ΚΑΙ Άνωση (Lift), εναλλακτικά, όπως και να κινείται το ρευστό και όσες φορές τύχει να χρειαστεί σε κάθε περιστροφή, δημιουργόντας πάντα περιστροφικές δυνάμεις στην ίδια κατεύθυνση Η αβύθιστη πλατφόρμα UNFLOP (UNsinkable FLOating Platform) βασίζεται σε χωροδικτύωμα με αρθρωτούς ή σταθερούς συνδέσμους και στεγανά μέλη, που όταν πρόκειται να λειτουργεί σε μόνιμη θέση έχουν σωληνοειδές σχήμα, ενώ όταν πρόκειται να μετακινείται συχνά έχουν κατάλληλο υδροδυναμικό σχήμα και ανάλογο προσανατολισμό. Η UNFLOP είναι πρακτικά αβύθιστη λόγω της ανεξάρτητης πλευστότητας που έχει κάθε μέλος, και για να βυθιστεί πρέπει να χάσει την πλευστότητά του πολύ μεγάλος αριθμός μελών, ενώ δεν επιρρεάζεται από κυματισμό διότι η αλλαγή άνωσης από κάθε κύμα είναι μικρή και δεν προλαβαίνει να επιδράσει στην αδράνεια του συστήματος ή εξουδετερώνεται από κάποιο άλλο αντίθετο κύμα. Η UNFLOP μπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε έκταση ή βάθος-ύψος με επιπλέον «πατώματα» αυξάνοντας την ΑΔΡΑΝΕΙΑ και την ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ του συστήματος και είναι ιδανική πλωτή υποδομή για Ανεμογεννήτριες-Υδρογεννήτριες-Κυματογεννήτριες της νέας τεχνολογίας WWT-PWT για λειτουργία στις Θάλασσες και άρμεγμα της αστείρευτης ενέργειας που διαθέτουν Άνεμος-Κύματα-Θαλάσσια Ρεύματα

Πλαστικές Συμπιεζομενες Συσκευασίες με πτυχες Κωδικούς για την αναγνώριση τους κατά την ανακύκλωση

Τσαμουργκέλη Ελένη

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Περιβάλλον

Αν για να σωθεί ο πλανήτης μας περιμένει να αποκτήσει οικολογική συνείδηση ο κάθε άνθρωπος, τότε το μόνο βέβαιο είναι ότι θα καταστραφεί ο ίδιος κι όλοι εμείς μαζί του. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της εφεύρεσης είναι πως όλες οι πλαστικές συσκευασίες μπορούν να κατασκευάζονται με πτυχές για να μπορούν να συμπιεστούν από τον καταναλωτή. Το σύνολο των πτυχών, (των τομών κάθε μίας ή του συνόλου αυτών κλπ.), είναι ένας κωδικός ή πολλοί κωδικοί, οι οποίοι καταχωρούνται σε βάση δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή για να αναγνωρίζονται κατά την διαδικασία της ανακύκλωσης. Έτσι, όπως και να απορριφτεί στα σκουπίδια η συσκευασία, συμπιεσμένη ή όχι, μπορεί να αναγνωριστεί αυτόματα και να ανακτηθεί. Άλλο ένα πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι στην περίπτωση κατά την οποία μια τέτοια συσκευασία συμπιεστεί πριν πεταχτεί, το τελικό σχήμα που θα πάρει είναι προκαθορισμένο και είναι νέος κώδικας ο οποίος καταχωρείται σε βάση δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τη μέθοδο των δύο αυτών κωδικών, οι οποίοι για χάριν συντομίας θα αναφέρονται ο μεν πρώτος ως «κωδικός πτυχών» και ο δεύτερος ως «κωδικός τελικού σχήματος», δίνεται η ευχέρεια στους παραγωγούς των προϊόντων να γράφουν επάνω σε κάθε συσκευασία οδηγίες προς τους καταναλωτές, για τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισης της, δηλαδή αν στο τέλος πρέπει ή όχι να συμπιεστεί η συσκευασία και πως πρέπει να γίνει αυτό για να μειωθεί στο ελάχιστο ο όγκος των σκουπιδιών. Φτιάχνοντας έτσι μια διεθνή γλώσσα τέτοιων κωδικών γίνεται ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η ανάκτηση των άδειων συσκευασιών σε οποιαδήποτε χώρα κι αν αυτές απορριφτούν στα σκουπίδια.

Ηλιακός Οικιακός Ανελκυστήρας

MEZOLIFT

Καινοτομία Προϊόντος, Μεταποίηση, Ενέργεια, Περιβάλλον

Η καινοτομία του είναι ότι είναι εμπορεύσιμος, έχει δηλαδή κόστος πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με τα υπάρχοντα προϊόντα ανελκυστήρων και το Φ/Β του σύστημα είναι το μικρότερο δυνατό για τις δυνατότητες που προσφέρει.