Δυναμική υποστήριξη και από την ΓΓΕΤ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στα πλαίσια δράσης της για την προώθηση της συνεργασίας φορέων και οργανισμών, την ενίσχυση και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας υποστηρίζει την Greek Innovation Εxpo 2013.

Pin It