Υποστηρικτές

 

Οι υποστηρικτές του Greek Innovation Expo θα έχουν τον δικό τους χώρο στην Έκθεση και θα συμμετέχουν στις παράλληλες εκδηλώσεις έχοντας σημαντική παρουσία στο πρόγραμμα. Σας καλούμε να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία για γνωριμίες και νέες επαφές και να επωφεληθείτε παίρνοντας μέρος σε συναντήσεις και B2B meetings. 

 

upourgeioΤο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων συγκροτείται:

α) από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του ανωτέρω Υπουργείου και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και

β) από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό και με τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες που ανήκουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας.

 gget

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

 • Ενισχύει μέσω ανταγωνιστικών Ε & Τ προγραμμάτων, τις ερευνητικές δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε τομείς σημαντικούς για την ελληνική οικονομία και τη βελτίωση της ζωής του πολίτη.
 • Στηρίζει τη μεταφορά και τη διάχυση προηγμένων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.
 • Συμβάλλει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.
 • Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναρμονίζοντας τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητές της με τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας.
 • Προωθεί τη συνεργασία σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
 • Ιδρύει ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
 • Εποπτεύει και χρηματοδοτεί την πάγια λειτουργία και στηρίζει δυναμικά 19 από τους γνωστότερους και σημαντικότερους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας.
 • Προωθεί τη διάδοση των Ε & Τ πληροφοριών, σε εθνική κλίμακα, με τη βοήθεια τεχνολογικής πληροφόρησης.
 • Υποστηρίζει δράσεις ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

 οργανισμος βιομηχανικης ιδιοκτησιας Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων. Επιπρόσθετα ο ΟΒΙ, έχει δημιουργήσει περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ΔΕ (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης) με στόχο τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

 

 

logo ltcp-emp fin

 Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.), είναι ένας οργανισμός επιστημονικής έρευνας, εκπαιδεύσεως, επιχειρηματικής δραστηριότητος και πολιτισμού. Ιδρύθηκε στη θέση της παλαιάς Γαλλικής Εταιρείας Λαυρίου (Compagnie Francaise des Mines du Laurium) το 1992, με πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

STEP-C_logo

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Κρήτης. Προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της περιφέρειας και στις ερευνητικές εξελίξεις των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ και των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσει και καθοδηγήσει τις νέες επιχειρήσεις να:

 • Επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε καινοτόμες τεχνολογίες.
 • Αξιολογήσουν και κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της διανοητικής τους ιδιοκτησίας
 • Αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στην επιδίωξη της επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.
 • Μεταφέρουν και υλοποιήσουν την τεχνολογία τους μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

 4-Hours-Ventures-AthensΔεν πρέπει να κρατάει για πάντα η διαδικασία επικύρωσης της πρωτότυπης ιδέας σας. Τουλάχιστον εμείς δεν το πιστεύουμε! Γι ‘αυτό δημιουργήσαμε την οργάνωση 4HourVentures. Η 4HourVentures επιταχύνει τη διαδικασία κι επιτρέπει στους ανθρώπους να υλοποιούν τις ιδέες μέσα σε μόνο 4 ώρες! To 4HourVentures είναι ένα hackathon/εργαστήριο όπου προγραμματιστές, σχεδιαστές και άνθρωποι των επιχειρήσεων μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να δημιουργήσουν τις ιδέες από το μηδέν μέσα σε 4 ώρες. Οι συμμετέχοντες δουλεύουν τις δικές τους ιδέες και σχηματίζουν ομάδες γύρω τους.

 

LogoEKTΤo EKT είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ενισχύουν την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια & Περιοδικά και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες).

 

 

EENΑποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά. Το δίκτυο προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς φορείς, ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και επενδυτικών κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.

 

Pin It