Επικοινωνία

 

Για θέματα που αφορούν πωλήσεις και χορηγικά πακέτα επικοινωνήστε με: 

Γιάννη Μπαρμπαγεωργόπουλο , +30 210 2723628 (εσωτ. 402), sales@shape.com.gr 

SHAPE ΕΠΕ, Κρήτης 13. 141 31, Νέα Ιωνία, Αθήνα

 

Για άμεση επικοινωνία: info@greekinnovationexpo.gr