Εκθέτες

 Εδώ μπορείτε να δείτε όσους συμμετέχουν στην έκθεση επιλέγοντας τύπο και κατηγορία καινοτομίας που σας ενδιαφέρει.

Η Greek Innovation Expo 2013 φιλοξενεί όλους του φορείς που έχουν ως βασικούς άξονές τους την Έρευνα, το Σχεδιασμό, την Τεχνολογία και την Καινοτομία. Με τη συμμετοχή σας στην έκθεση εξασφαλίζετε τη θέση σας ανάμεσα στους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Φορείς Έρευνας & Τεχνολογίας – Καινοτομίας 

 • Ευρεσιτέχνες
 • Spin-Offs
 • Start ups
 • Ερευνητικά Κέντρα Επιχειρήσεων
 • Κρατικά Ινστιτούτα Έρευνας
 • Εργαστήρια ΑΕΙ & ΤΕΙ

Φορείς Υποστήριξης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας

 • Κρατικοί και Ιδιωτικοί φορείς

Φορείς Χρηματοδότησης

 • Επενδυτές
 • Venture Capitals
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Υπηρεσίες

 • ΔΑΣΤΑ/ΜΟΚΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
 • ΒΙCs
 • Θερμοκοιτίδες
 • Εταιρείες Συμβούλων
 • Δικηγορικά Γραφεία
 • Εταιρείες Επικοινωνίας
 • Εταιρείες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πάρτε μέρος!

Pin It