Στήριξη από φορείς του εξωτερικού

Σημαντικοί φορείς του εξωτερικού στηρίζουν την Greek Innovation Expo! Διεθνείς οργανισμοί και φορείς για την Καινοτομία, τις Νέες Τεχνολογίες, την Πνευματική Ιδιοκτησία καθώς και συμβούλια διάφορων χωρών για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα στηρίζουν και προωθούν την Greek Innovation Expo σε όλο τον κόσμο.

Η Greek Innovation Expo χαίρει ευρείας αποδοχής τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο χάρτη και φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημαντικότερο σημείο συνάντησης για όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία παραγωγής νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Pin It