Οι προετοιμασίες συνεχίζονται δυναμικά!

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρέχει την υποστήριξή του στην Greek Innovation Expo και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της έκθεσης δίνοντας το παρών στη μεγαλύτερη συνάντηση για την Καινοτομία, την Έρευνα και τις Νέες Τεχνολογίες.

Σημαντική είναι η συνεργασία ανάμεσα σ’ ένα παγκόσμιο δίκτυο εκθέσεων καθώς αντίστοιχες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, με κύριο αντικείμενο την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Σχεδιασμό και τις Νέες Τεχνολογίες στηρίζουν και προωθούν την Greek Innovation Expo.

Η Greek Innovation Expo με αισιοδοξία και συνέπεια συνεχίζει να οργανώνει τις δράσεις της φιλοδοξώντας να αποτελέσει στην Ελλάδα μία ξεχωριστή κοιτίδα καινοτομίας με στόχο τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη. 

Pin It